Wat kan ik voor je doen?

Als onafhankelijk mantelzorgmakelaar bied ik vooral praktische ondersteuning. Samen met jou inventariseer ik wat er nodig is, geef ik je informatie over wat er mogelijk is en kan ik, indien gewenst, regeltaken van je overnemen. De regie blijft altijd bij jou!

Waar moet je aan denken als het gaat om de diensten van een mantelzorgmakelaar?

Informatieverstrekking over:

 • Wettelijke regelingen op gebied van zorg, ondersteuning, voorzieningen, financiën, welzijn en wonen.
 • Mogelijkheden om de WLZ indicatie thuis te verzilveren.
 • Mogelijkheden van een Persoonsgebonden Budget en Zorg in Natura bij de WMO, de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.
 • Financiële regelingen voor mantelzorgers.
 • Uitzoekwerk als het niet duidelijk is bij welke wet of instantie je moet zijn.
 • Mogelijkheden over hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Voorbereiding en ondersteuning bij:

 • Het invullen van (aanvraag) formulieren
 • Keukentafelgesprekken met de wijkcoach en/of consulent bij vragen op het gebied van de WMO of de Jeugdwet
 • Opstellen van een persoonlijk plan
 • Gesprekken met school
 • Gesprekken met de werkgever
 • Indicatiegesprekken met CIZ of wijkverpleging
 • Gesprekken met de zorgaanbieder
 • Mee naar de leverancier voor de hulpmiddelen
 • Opstellen programma van eisen en opvragen offertes

x

Op gebied van PGB (persoonsgebonden Budget):

 • Aanvragen van PGB bij WMO, Jeugdwet, ZVW en WLZ
 • Opstellen van een budgetplan voor PGB uit WMO en/of Jeugdwet
 • Voorbereiden op Bewust Keuze gesprek met gemeente, het Zorgkantoor of uw zorgverzekering
 • Ondersteuning bij opstellen van de zorgovereenkomsten
 • Opzetten van een PGB administratie
 • Zoeken naar geschikte hulpverleners, zorgaanbieders
 • Inkopen van zorg en/of hulpmiddelen

Bemiddeling:

 • Als je vastgelopen bent in een (aanvraag)procedure
 • Als je overweegt om bezwaar te maken of een klacht in te dienen

Belangrijk om te weten!
Hulp van een mantelzorgmakelaar wordt vaak vergoed, via de zorgverzekeraar, gemeente, werkgever of uit het PGB. Meer informatie vindt je in het overzicht van vergoedingsmogelijkheden.

Wat levert het jou op?
Altijd advies op maat: jouw situatie is het uitgangspunt! Een compleet advies met concrete oplossingen. Je bent minder tijd en energie kwijt aan ingewikkelde procedures en uitzoekwerk. Je kunt je volledig focussen op de zorg voor jouw naaste of jouw eigen gezondheid. Je krijgt weer ruimte om je aandacht te laten uitgaan naar het gezin, werk en persoonlijke activiteiten.

Bel mij voor een vrijblijvende kennismaking en dan kijken we samen wat ik voor jou kan betekenen!