Je bent werkgever

Heb je werknemers met mantelzorgtaken? Zeer waarschijnlijk wel! Steeds meer mensen combineren hun baan met zorgtaken, volgens de laatste landelijke cijfers is 1 op de 4 werknemers ook mantelzorger. Een aantal dat alleen maar toeneemt. Merkt u dat al in uw organisatie?

Door maatschappelijke ontwikkelingen neemt de vraag naar (informele) zorg toe. Denk aan de vergrijzing, verhoging van de pensioenleeftijd en verschuiving naar een participatiesamenleving. Waardoor voorzieningen afnemen en mensen langer thuis wonen.  Mantelzorgers spelen een belangrijke en noodzakelijke rol. Ze zijn hard nodig. 

x

Werknemers met mantelzorgtaken hebben het vaak moeilijk. Waar de ene mantelzorger moeiteloos alle ballen in de lucht weet te houden, rent de ander zichzelf voorbij. Vaak delen mantelzorgers hun zorgen niet op het werk. Veel werknemers zien zichzelf ook niet als mantelzorger. Denken dat deze zorg er ‘gewoon bij hoort’. Toch is bewustzijn nodig om problemen op de werkvloer te voorkomen, zoals (langdurig) verzuim of uitval. Die weer gevolgen hebben voor de kwaliteit van de processen/ productie. 

Gelukkig kun je als werkgever je werknemers helpen om meer balans te creëren. Het kan iemands leven verrijken als je én zorgt voor een naaste én werkt. Daarvan ben ik overtuigd. Alles draait om een gezonde balans. Vanuit dat idee sta ik werkgevers bij om hun werknemers gezond en duurzaam inzetbaar te houden.  

"Maar liefst 1 op de 4 werknemers is ook mantelzorger."

Situatie in kaart brengen
Meten is weten! Weet jij hoeveel mantelzorgende werknemers je in dienst hebt? En hoeveel daarvan dreigen in de knel te komen tussen werk en zorgtaken? Scan mantelzorg binnen je organisatie, hoe groot of klein ook. De scan kan middels een anonieme vragenlijst, waarvan het invullen slechts enkele minuten duurt. De uitkomsten geven jou als werkgever meerdere inzichten. 

Bewustwording
Werkgevers kunnen bijdragen aan mogelijkheden om werk en zorg te combineren. Niet alleen aan het gebruik van verlofregelingen, maar ook het bespreekbaar maken van een zorgtaak, tonen van
begrip en samen een oplossing zoeken helpt de werkgever en de werknemer. Als werkgever wil je overbelasting van de mantelzorger graag voorkomen. Dan helpt het om een klimaat te scheppen waarin iedereen begrip heeft voor elkaars belangen: van mantelzorger tot leidinggevenden. In organisaties waar mantelzorg een normaal gespreksonderwerp is, is de kans op uitval kleiner. Bij zorgvriendelijke organisaties is het gemiddelde ziekteverzuim 1% lager (bron: werk en mantelzorg). Rekent u de kostenbesparing maar uit! Ik kom graag vertellen wat er allemaal komt kijken bij werk en mantelzorg.

Wegwijs in alle regelingen
Verlofregelingen. Respijtzorg. Tegemoetkomingen. Vrijwilligers. Kennen mantelzorgers in jouw bedrijf alle mogelijkheden? Dan weer betaald uit dat potje, dan weer uit dat potje. Ook maakt het uit in welke gemeente jouw werknemer woont. Duizelingwekkend!

Ik maak de mantelzorgers in jouw bedrijf graag wegwijs in de wirwar aan regelingen en vergoedingen. Zodat ze weten wanneer ze bij wie kunnen aankloppen. Scheelt een hoop kopzorgen. 

Coaching
Wat doet mantelzorg met een werknemer? Hoe houdt de werknemer de balans goed tussen zorg, werk en ontspanning. Balans is cruciaal om niet uit te vallen. Ik kan jouw medewerker preventief helpen voordat er sprake is van overbelasting. Maar ik ben er ook voor de medewerker die door overbelasting thuis zit. Ik kan helpen om de balans weer terug te vinden. Belangrijk is dat de medewerker stapsgewijs de regie weer in handen krijgt en houdt.

Afspraak maken?
Neem dan contact met mij op. Ik kom graag langs voor een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te bespreken.