U bent zorgvrager

We hopen allemaal zo lang mogelijk voor onszelf en onze dierbaren te kunnen zorgen. Soms gaan zaken echter niet meer vanzelf. Je houdt graag zelf de regie in handen, maar hebt hier hulp bij nodig. Elke situatie en elke zorgvraag is anders. Ik help graag bij het vinden van de juiste weg naar de zorg die nodig is. Waarbij het uiteindelijke doel is; het hervinden van balans én regie houden over de situatie. Als onafhankelijk mantelzorgmakelaar kan ik je inzicht geven in de situatie, ondersteunen, de weg wijzen en regeltaken overnemen en alle betrokken partijen verbinden.

x

In overleg breng ik de vragen en knelpunten in kaart en mogelijke oplossingen worden voorgelegd. Je bepaalt vervolgens zelf wat de beste optie is, welke taken je wilt overdragen aan mij en welke je zelf wil behouden. Je houdt te allen tijde de regie! Ik beschik over actuele kennis van de vier belangrijkste wetten waaruit de zorg wordt geregeld en betaald:  de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).

"Ik help graag bij het vinden van de juiste

weg naar de zorg die nodig is."

Deze expertise wordt gecombineerd met kennis van de beleidsgebieden zorg, welzijn, wonen, werk, financiën. Mijn kracht is om te denken in creatieve oplossingen die wellicht niet voor de hand liggen. Ik lever maatwerk door uit te gaan van jouw unieke situatie. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Kan ik je helpen, heb je een vraag of wil je eens een kopje koffie drinken? Neem dan contact met mij op!