Je bent zorgprofessional

Als zorgprofessional kom je waarschijnlijk regelmatig met zorgvragers en mantelzorgers in contact. Mogelijk stellen zij je allerlei vragen op het gebied van wet- en regelgeving, praktische vragen, vragen over financiële consequenties. Maar misschien zie je ook wel zorgvragers en mantelzorgers die de zorg teveel wordt. Dan kan zorg, werk en privé nog maar moeilijk te combineren zijn. Wat kun je voor hen betekenen als zij je om hulp vragen? Je wilt graag helpen, maar hebt daar binnen jouw werkpakket mogelijk te weinig tijd voor. 

x

En soms is de vraag té complex om te kunnen beantwoorden. In dat geval kun je terugvallen op Zorgadvies HartZ en wil ik jou, de zorgvrager en/of mantelzorger graag van dienst zijn. Let wel: als aanvulling op jouw dienstverlening en graag ook in samenwerking met jou. Uiteraard kun je de zorgvrager of mantelzorger ook rechtstreeks naar mij doorverwijzen.

Zorgadvies HartZ biedt persoonlijke en onafhankelijke

ondersteuning aan zorgvragers en mantelzorgers.

Zorgadvies HartZ biedt persoonlijke en onafhankelijke ondersteuning aan zorgvragers en mantelzorgers. Als onafhankelijk mantelzorgmakelaar inventariseer ik knelpunten op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en financiën. Met mijn kennis van de verschillende wetten en regels kan ik de zorgvrager en/of mantelzorger goed informeren, complexe vragen beantwoorden en oplossingen voorleggen. Waar nodig kan ik ondersteuning bieden en regeltaken overnemen, zoals:

  • Aanvragen van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer.
  • Voorbereiding en ondersteuning tijdens een keukentafelgesprek.
  • Aanvragen van een indicatie bij het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg).
  • Aanvragen en inrichten van een PGB (Persoonsgebonden Budget).
  • Invullen van diverse formulieren, opstellen van brieven en bezwaarschriften.
  • Regelen van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (respijtzorg).
  • Informatie en hulp bij financiële regelingen.

Belangrijk om te weten!
Hulp van een mantelzorgmakelaar wordt vaak vergoed via de zorgverzekeraar, gemeente, werkgever of uit het verantwoordingsvrije bedrag van een PGB. Meer informatie daarover vind je in het overzicht van vergoedingen.

Meer weten?
Uiteraard kun je  als zorgprofessional ook contact met mij opnemen voor meer informatie of voor het inventariseren van mogelijke samenwerkingsafspraken.

Mét elkaar staan we sterker in de ondersteuning van zorgvrager en mantelzorger!